Projectes

TRANSFORMEM EL BARRI

La idiosincràcia del barri comporta un creixement desmesurat i desordenat.
El nostre projecte és convertir el barri d’Osona en un lloc agradable, solidari, tranquil però actiu i comunicatiu.
Necessitem que tots els veïns hi col.laborin i d’aquesta manera el fem nostre.
Degut a la diversitat de cultures que hi conviuen la comunicació es fa difícil. Hem de conèixer les costums de cada cultura… [ Llegir més ]