23 abril 2018

MERCAT DEL TRASTO AL BARRI

 

Després del parèntesis que es va fer l’any passat, aquest any s’ha tornat a fer el mercat del trasto del barri, abans li dèiem segonesmans.

Gràcies a l’inpuls generacional, el jovent de Festes Osona l’ha tornat a organitzar i el resultat ha estat satisfactori, tant amb la quantitat de parades com pel civisme que ha hagut.

Es podia comprar o intercanviar, hi havia de tot, roba, electrònica, bicis i fins i tot alguna antiguitat.

El temps ens va acompanyar i va ser una matinal molt agradable.